Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του έργου COunT

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. | ΑΝΦΛΩ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πόλη της Φλώρινας τον Ιούλιο 2023 στο πλαίσιο του έργου COunT και συγκεκριμένα:

Κοινό σεμινάριο επαύξησης της τουριστικής ικανότητας για την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών | Joint tourism capacity seminar to support new entrepreneurs

Θεματολογία Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων | Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων | Υπεύθυνος Τουρισμός | Ανάπτυξη Τοπικών Αλυσίδων Αξίας | ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Διάρκεια 80 ώρες | Δευτέρα 10 – Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

Δευτέρα ως Παρασκευή, 10.00-16.00 (6 ώρες την ημέρα)

Συμμετέχοντες 30 άτομα

Νέοι άνεργοι, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, σπουδαστές και φοιτητές σε πεδία συναφή με τον τουρισμό και τον πολιτισμό με έμφαση στους κλάδους των τεχνών και της χειροτεχνίας ή/ και με ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στα εν λόγω πεδία

 

Σεμιναριακά μαθήματα για τις τέχνες και τη χειροτεχνία | Masterclasses on arts and crafts

Θεματολογία Ενίσχυση της τοπικής αλυσίδας αξίας με την κατάρτιση των συμμετεχόντων στην αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (εκτυπωτές 3d, κοπτικά μηχανήματα κ.λπ.) για το σχεδιασμό και την παραγωγή αναμνηστικών (souvenirs), ειδών λαϊκής τέχνης με σύγχρονη προσέγγιση.
Διάρκεια 1ος  κύκλος | 40 ώρες

Δευτέρα 10 – Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

09.00-17.00 (8 ώρες την ημέρα)

2ος κύκλος | 40 ώρες

Δευτέρα 24 – Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

09.00-17.00 (8 ώρες την ημέρα)

Συμμετέχοντες 10 άτομα

Νέοι άνεργοι, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, σπουδαστές και φοιτητές σε πεδία συναφή με τον τουρισμό και τον πολιτισμό με έμφαση στους κλάδους των τεχνών και της χειροτεχνίας ή/ και με ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στα εν λόγω πεδία

Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023.

https://docs.google.com/forms/d/1aAxxYGLFQWN5VI6Yme9ahe4fDoM35c98U8DLRTlUSuM/edit?ts=648c07f1&pli=1

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών
  • Οι υποψήφιοι-ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα μόνο πρόγραμμα
  • Και τα δύο προγράμματα προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη δυνατότητα δικαιολόγησης έως 16 ωριαίων απουσιών για το πρώτο και έως 8 ωριαίων απουσιών για το δεύτερο

Κριτήρια επιλογής

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, για την επιλογή των υποψηφίων θα προσμετρηθούν τα εξής (βάσει των σχετικών πληροφοριών που θα παράσχουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση):

  • Σχετική επιστημονική ή/ και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση | 30%
  • Συναφή επαγγελματική δραστηριοποίηση και εμπειρία | 30%
  • Κίνητρα συμμετοχής και συγκεκριμένα (α) ενδιαφέρον και διάθεση για απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών και (β) διάθεση για αξιοποίηση γνώσεων και τεχνογνωσίας με την ολοκλήρωση του προγράμματος | 40%

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2023.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ. 

Τυχόν ερωτήματα για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να τα υποβάλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

Ενημερωθείτε για το έργο COunT: http://count-project.eu/

Το έργο «COunT» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA-CΒC «Ελλάδα – Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας» 2014-2020.