ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COUNT

The Development Agency of Florina S.A. | ANFLO announces the holding of two educational programs in the city of Florina in
November 2023 as part of the COunT project.

To download the program click here.