ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. | ΑΝΦΛΩ ανακοινώνει εκ νέου τη διεξαγωγή των σεμιναριακών μαθημάτων για τις τέχνες και τη
χειροτεχνία στην πόλη της Φλώρινας το Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο του έργου COunT.

Κατεβάστε την πρόσκληση.